تبلیغات
عروج - 16 آذر ایرانی یا 16 آذر امریکایی

16 آذر ایرانی یا 16 آذر امریکایی

نویسنده :یاسر
تاریخ:پنجشنبه 12 آذر 1388-05:30 ب.ظ

تاریخچه 16 آذر
در تاریخ 24 آبان اعلام شد كه نیكسون معاون رئیس جمهور آمریكا از طرف آیزنهاور به ایران می‌آید. نیكسون به ایران می‌آمد تا نتایج «پیروزی سیاسی امیدبخشی را كه در ایران نصیب قوای طرفدار تثبیت اوضاع و قوای آزادی شده است» (نقل از نطق آیزنهاور در كنگره آمریكا بعد از كودتای 28 مرداد) ببیند. دانشجویان مبارز دانشگاه نیز تصمیم گرفتند كه هنگام ورود نیكسون، نفرت و انزجار خود را به دستگاه كودتا نشان دهند.
بعد از كودتای 28 مرداد 1332، رژیم وابسته پهلوی كه توانسته بود با كمك اربابان آمریكایی بر اریكه قدرت باز گردد، درصدد برآمد تا پایه‌های حكومت خود را تثبیت كند، اما غافل از اینكه مقاومت مردم به طور كامل از بین نرفته و ایران در اولین فرصت خشم و انزجار خویش را نشان خواهد داد.
انتشار خبر تشكیل كنسرسیوم نفت از جانب كشورهایی نظیر انگلیس، آمریكا برای چپاول مجدد نفت ایران و به دنبال آن سفر نیكسون، رئیس جمهور آمریكا به ایران موجب شد تا احساسات دانشجویانی كه در ماتم كودتای 28 مرداد و سرنگونی مصدق، نشسته بودند جریحه دار شده و این اقدام را در جهت پایمال كردن دستاوردهای مصدق و جبهه ملی ارزیابی كنند. هر چند كه روزنامه اطلاعات، شنبه 7 آذر سال 1332 به نقل از اعلامیه سفارت آمریكا، نوشت: «مسافرت نیكسون به ایران ارتباطی به مسئله نفت ندارد. مسافرت نایب رئیس جمهوری آمریكا به ایران منحصرا جنبه دوستی و حسن نیت دارد و به هیچ وجه من الوجوه به مسئله نفت یا مسئله دیگر ارتباط ندارد»اما این تدابیر موثر واقع نشد و نتوانست موجب انحرافات اذهان دانشجویان بشود.نیكسون معاون رئیس جمهورآمریكا در سال 1332، راهی ایران گردید. در حقیقت او می‌آمد تا نتیجه سرمایه‌گذاری بیست و یك میلیون دلاری را كه سازمان جاسوسی آمریكا سیاه در راه كودتا و سرنگونی دولت مصدق هزینه كرده بود، از نزدیك مشاهده كند. ملت در حال افسردگی و از نفاق و تفرقه‌ای كه استبداد توانسته بود در میان او ایجاد كند، ناراحت بود.
رهبری نهضت مقاومت، قصد رساندن صدای اعتراض مردم را به گوش جهانیان داشت و تلاش لندن و واشنگتن را كه می‌خواست با مشروع جلوه دادن رژیم كودتا، امتیازات مورد نظر خود را در محیط آرام به دست آورد، خنثی كند. اجرای این برنامه به عهده كمیته هماهنگی دانشگاه تهران واگذار شده بود.
تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران، به عنوان اعتراض به ورود دنیس رایت، كاردار جدید سفارت انگلیس در ایران، از روز 14 آذر 1332، آ غاز شد. دانشجویان دانشكده‌های حقوق و علوم سیاسی، علوم دندانپزشكی، فنی، پزشكی و داروسازی در دانشكده‌های خود تظاهرات پرشوری علیه رژیم كودتا برپا كردند. رژیم پهلوی كه به خوبی از خشم ملت و خصوصا دانشجویان نسبت به خود و اربابان آمریكا از پیش آگاه بود، با تمام قوا متوجه دانشگاه شد.رژیم شاه برای مسلط شدن بر اوضاع و حفظ سلامت سفر نیكسون نیروهای نظامی خود را در دانشگاه مستقر كرد؛ روز 15 آذر یكی از دربانان دانشگاه شنیده بود كه تلفنی به یكی از افسران گارد دانشگاه دستور می‌رسد كه باید دانشجویی را شقه كرد و جلوی در بزرگ دانشگاه آویخت كه عبرت همه شود و هنگام ورود نیكسون صداها خفه گردد و جنبنده‌ای نجنبد.
روز 15 آذر تظاهرات به خارج از دانشگاه كشیده شد و ماموران انتظامی، در زد و خورد با دانشجویان، شماری را مجروح و گروهی را دستگیر و زندانی كردند. صبح روز 16 آذر 1332، گارد تا دندان مسلح رژیم پهلوی برای اولین بار وارد صحن دانشگاه شد تا فریاد مخالفان را در گلو خفه كند.
در یكی از كلاس‌های درس دانشكده فنی، چند تن از دانشجویان در اعتراض به حضور ماموران گارد رژیم شاه در صحن دانشگاه، آنها را به مسخره می‌گیرند و همین بهانه كافی بود تا وارد كلاس درس شوند و با ایجاد جو رعب و وحشت، محیط را برای بهره‌برداری و گرفتن زهر چشم دانشجویان آماده سازند. ماموران گارد با حمله به دانشجویان بی‌پناه سه تن از آنان را به شهادت می‌رسانند.خبر واقعه 16 آذر به سرعت در تمام تهران پخش شد. در روز 17 آذر تمام دانشگاه‌های تهران و اغلب شهرستان‌ها در اعتصاب كامل به سر بردند؛ حتی بسیاری از دبیرستان‌ها هم با تعطیل كردن مدرسه خود هم دوش دانشگاهیان در تظاهرات علیه فجایع 16 آذر و سفر نیكسون به تهران شركت كردند.
برای كم رنگ كردن واقعه 16 آذر، جنایتكاران شروع به سفسطه كردند. در مقابل خبرنگاران گفتند كه: «دانشجویان برای گرفتن تفنگ سربازان حمله كردند و سربازان نیز اجبارا تیرهایی به هوا شلیك نمودند و تصادفا سه نفر كشته شد» در همان روزها یكی از مطبوعات نوشت: «اگر تیرها هوایی شلیك شده، پس دانشجویان پر درآورده و خود را به گلوله زدند»!
حادثه 16 آذر 1332، به عنوان یك روز (مقاومت تاریخی) در تاریخ دانشگاه تهران ثبت شد. درست روز بعد از واقعه 16 آذر، نیكسون به ایران آمد و در همان دانشگاه، در همان دانشگاهی كه هنوز به خون دانشجویان بی گناه رنگین بود دكترای افتخاری حقوق دریافت كرد. صبح ورود نیكسون یكی از روزنامه‌ها در سر مقاله خود تحت عنوان «سه قطره خون» نامه سرگشاده‌ای به نیكسون نوشت. در این نامه سرگشاده ابتدا به سنت قدیم ما ایرانی‌ها اشاره شده بود كه "هرگاه دوستی از سفر می آید یا كسی از زیارت بازمی گردد و یا شخصیتی بزرگ وارد می‌شود ما ایرانیان به فراخور حال در قدم او گاوی و گوسفندی قربانی می كنیم " آنگاه خطاب به نیكسون گفته شده بود كه «آقای نیكسون! وجود شما آن قدر گرامی و عزیز بود كه در قدوم شما سه نفر از بهترین جوانان این كشور یعنی دانشجویان دانشگاه را قربانی كردند.» از آن پس، همه ساله به رغم كوشش رژیم و ساواك، دانشجویان دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه‌های سراسر ایران مراسم و تظاهراتی به یاد شهیدان آن روز برپا می كردند.شهید چمران در ر ابطه با حادثه 16 آذر می گوید: وقایع آن روز چنان در نظرم مجسم است كه گویی همه را به چشم می‌بینم، صدای رگبار مسلسل در گوشم طنین می‌اندازد، سكوت موحش بعد از رگبار، بدنم را می‌لرزاند، آه بلند و ناله جانگداز مجروحین را در میان این سكوت دردناك می‌شنوم. دانشكده فنی خون آلود را در آن روز و روزهای بعد به رای العین می‌بینم...نیكسون معاون رئیس جمهور آمریكا به ایران می آید تا نتیجه بیست و یك میلیون دلار خرج كودتا را ببیند.)“ خصوصیت بالقوه دانشجویان در این است كه با تحرك گرایش، استنباط و فهم خود فضا را تغییر می‌دهند.”16 آذر مبین این است كه در طول تاریخ مبارزات ایران دانشگاهیان همواره، نیروی متفكر جامعه محسوب شده‌اند؛ به همین لحاظ هرگز نمی‌توان چنین استنباط كرد كه این نیرو درباره مسائل سیاسی كه در راس حاكمیت اتفاق می‌افتد، بی تفاوت باشد.
در طول تاریخ دانشگاهها، و بخصوص دانشگاه تهران همیشه با دیدی انتقادی و اصلاحی به مسائل نگاه كرده‌اند. دانشگاهیان به عنوان قشر فرهیخته سعی در حفظ استقلال دانشگاه ها و به تبع آن استقلال و سربلندی كشور داشته‌اند. و هر گاه مانعی در این راه دیده‌اند، جلودار حركت‌های مردمی قرار گرفته‌اند و سپر بلاگشته‌اند. كه حكایت 16 آذر سال 1332 بهترین و در واقع اولین نمونه آن است كه به عنوان یكی از برگ‌های ماندگار تاریخ ایران محسوب می‌شود.
16 آذر در واقع این است نه این بحث و جدلی که از آ« نتیجه سیاسی بر ضد انقلاب گرفته می شود . این یک واقعه در راستای جمهوری اسلامی است .


نوع مطلب : سیاسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
jocuri mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 04:16 ب.ظ
سلام. من وبلاگ خود را با استفاده از msn پیدا کردم. این یک مقاله بسیار خوب نوشته شده است.
من مطمئنم که آن را نشانه گذاری کرده ام و دوباره به خواندن اطلاعات مفید شما خواهم پرداخت.
از پستتان ممنونم. قطعا باز خواهم گشت.
spartan wars empire honor cheats
چهارشنبه 9 اسفند 1396 11:52 ق.ظ
این پست ارزشمند است چگونه می توانم بیشتر بیاموزم؟
cam4.com hack
دوشنبه 6 آذر 1396 06:53 ب.ظ
آیا در این وبلاگ یک مشکل اسپم دارید؛ من هم یک وبلاگ نویس هستم، و من در مورد آن کنجکاو بودم
وضعیت شما؛ ما برخی از شیوه های خوب را ایجاد کرده ایم و ما به دنبال روش هایی با افراد دیگر هستیم، مطمئن باشید
اگر علاقه مند به من ایمیل بفرستید
std test
شنبه 13 آبان 1396 09:41 ب.ظ
سلام! آیا از توییتر استفاده می کنید؟ من می خواهم از شما پیروی کنم اگر این درست باشد.
من قطعا از وبلاگ شما لذت بردم و منتظر به روز رسانی های جدید هستم.
Can you stretch to get taller?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 10:21 ق.ظ
I would like to thank you for the efforts you've put in penning this blog.
I'm hoping to view the same high-grade content by you
later on as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal website now
;)
Foot Problems
سه شنبه 17 مرداد 1396 06:39 ب.ظ
It's going to be end of mine day, however before finish I am reading this wonderful article to increase my know-how.
How do you treat a sore Achilles tendon?
شنبه 14 مرداد 1396 09:41 ق.ظ
Your means of explaining all in this piece of writing is really good, all be capable of easily know it, Thanks a lot.
Terence
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:31 ب.ظ
Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is
truly informative. I'm gonna watch out for brussels. I will be grateful
if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your
writing. Cheers!
Halley
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:06 ب.ظ
I've been browsing online more than three hours these days, yet I by no means discovered any fascinating article like yours.
It's pretty price sufficient for me. Personally, if all site owners and bloggers made just
right content material as you probably did, the
net shall be much more helpful than ever before.
rozita
جمعه 13 آذر 1388 08:23 ق.ظ
با سلام
خداوند درقران میفرماید(و بشر عبادی الذین یستمعون القول...)یعنی بشارت بده به بندگان من که میشنود سخنان را و تبعیت میکنند ازبهترین آنها پس ای عزیزان اهل سنت این فایل را دانلودکرده و بخوانید تا ببینید آیا حق با شیعه هست یانه، در این کتاب با تکیه بر قران ،عقل و کتب مورد تائید اهل سنت مثل صحیح بخاری ومسلم و ... حقانیت شیعه را با تفسیرقران و احادیث و مناظرات مختلف اثبات شده .اگر شما هم جوابی برای این مطالب با تکیه بر عقل،قران و کتب معتبر شیعه دارید میتونیدبفرمائید البته نه از کتب اهل سنت. دوستان در جاهای مختلف آپلود کنیدو لینک بدید. این هم لینکهای دانلود
http://persiandrive.com/50373
http://www.eteghadat.com/files/e-book/sonni2.exe

http://rapidshare.com/files/215231224/sonniha2.exe.html
بخشی از مطالب کتاب سنی ها نخوانند چون؟؟!!به این شرح میباشد
توحید عجیب اهل سنت و مخالف بودن آن با قران
اثبات تحریف کتب حدیث اهل سنت برای جلوگیری از اثبات حقانیت شیعه به همراه تصویر
مناظرات مختلف در اثبات حقانیت شیعه!!!
بررسی ایات قران و اینکه ایا خدا از همه صحابه برای همیشه راضی شده یا خیر
آیا ابابکر و ام کلثوم سلام الله علیها ازدواج کردند؟؟
پاسخ به شبهات مختلفی درباره غدیر
آیات قران در اثبات خلافت بلافصل علی علیه السلام در کتب اهل سنت
ماجرای حمله عمر به دستور ابابکر به خانه فاطمه سلام الله علیها و کتک زدن و به شهادت رساندن ان بانو و...
1
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر